Stalna razstava

Pojdi za en klik nazaj

Razstava Kostanjevica na Krki – Samostan (EŠD 265)

Razstava Kostanjevica na Krki – Samostan (EŠD 265) – gre za naziv, pod katerim je kulturni spomenik vpisan v Register nepremične kulturne dediščine , ki ga vodi Ministrstvo za kulturo – nudi vpogled v več kot pol stoletja trajajoče obnovitvene posege in skoraj stoletno zgodovino raziskovanja tega izjemnega kulturnega spomenika, v katerih se je pokazala tudi izjemna kakovost stavbne plastike, ki uvršča ta kulturni spomenik med evropsko razpoznavno kulturno dediščino. Skozi razstavne prostore se obiskovalec seznani s kratkim zgodovinskim pregledom, ki mu sledi predstavitev prenove nekdanje samostanske cerkve in celotnega samostana. Poudarek pa je na stavbni plastiki nekdanje samostanske cerkve, ki jo spoznavamo in situ v samem prostoru in nato še skozi razstavljeno originalno gradivo (baze, stebri, kapiteli, sklepnik, loki, rebra, …) v razstavišču.

Z razstavo dobivajo obiskovalci vpogled v napore, ki so bili skozi celotno 20. stoletje, še zlasti pa v zadnjih 60 letih vloženi v varovanje in prenavljanje kulturnega spomenika, s katerim danes upravlja Galerija Božidar Jakac, ki nenazadnje že vseh 40 let delovanja s svojo dejavnostjo skrbi tudi za programsko oživljanje te veličastne arhitekture.

Razstava Kostanjevica na Krki – Samostan (EŠD 265)
Sklepnik
peščenjak
38 x 48 x 34 cm
Razstava Kostanjevica na Krki – Samostan (EŠD 265)
Čašasti kapitel z vegetabilno ornamentiko
peščenjak
38 x 48 x 48 cm
Razstava Kostanjevica na Krki – Samostan (EŠD 265)
Čašasti brstni kapitel
peščenjak
38 x 43 x 48 cm
Razstava Kostanjevica na Krki – Samostan (EŠD 265)
čašasti figuralni kapitel-detail
peščenjak
35 x 44 x 37 cm