Vodeni ogledi za skupine

Izobraževanje / Vodeni ogledi za skupine

Galerija Božidar Jakac z devetimi stalnimi postavitvami in do štirimi občasnimi razstavami ponuja vsebinsko in prostorsko zelo obsežen ogled. Skupinam svetujemo predhodni izbor ogleda razstav glede na zanimanje ali pa si med ogledom privoščite kratek odmor.