Projekti

O nas / Projekti

Cisterscapes

GBJ in Muzej krščanstva na Slovenskem (MKS) iz Stične sta se v l. 2019, ob finančni podpori MK, vključili v triletni mednarodni projekt povezovanja in ohranjanja kulturne krajine ter dediščine cistercijanov v Evropi Cisterscapes-Cistercijanske pokrajine povezujejo Evropo. V projektu sodeluje mreža devetnajstih sodelujočih institucij v delujočih ali nekdanjih cistercijanskih samostanih iz šestih evropskih držav: Nemčije, Francije, Avstrije, Češke, Poljske in Slovenije.

Cilj projekta je bila skupna kandidatura vseh sodelujočih partnerjev za Znak evropske dediščine v letu 2023 ter popularizacija znanja o kulturni krajini cistercijanov preko skupne baze podatkov in spletne strani ter aplikacije za transnacionalno pohodniško pot. Sodelovanje v projektu za obe slovenski lokaciji, nekdanji samostan Marijin studenec v Kostanjevici na Krki, v katerega je umeščena GBJ, in še delujoči samostan v Stični, v katerem deluje MKS, pomeni priložnost za dvig prepoznavnosti na evropskem nivoju, obogatitev spoznanj o vplivu in povezanosti obeh cisterc v evropsko mrežo v preteklosti in ponovno povezovanje obeh institucij v prihodnosti skupaj z razvojem novih muzeoloških in turističnih programov na obeh lokacijah.

Mreža Cisteescapes je v letu 2024 od Evropske komisije pridobila Znak evropske kulturne dediščine.

Več: http://cisterscapes.eu/

Akreditacija Erasmus+

Akreditacija Erasmus je orodje, namenjeno organizacijam, dejavnim na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, splošnega šolskega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, ki želijo mednarodno mrežiti in sodelovati s podobnimi institucijami v Evropi.

Z akreditacijo Erasmus+ potrjuje, da ima galerija dolgoročen načrt za izvedbo mobilnosti kot del razvoj svoje organizacije.

GBJ je akreditirana organizacija za izvedbo mednarodnih mobilnosti Erasmus+ za obdobje od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2027.

Glavni cilji akreditacije so:

1. Izboljšati vključenost odraslih (zlasti starejših) v aktivnosti za dvig ključne kompetence kulturna zavest in izražanje.

2. Prenos dobrih praks izobraževanja odraslih obiskovalcev muzeja na področju trajnosti in vpeljavo trajnostnih principov delovanje na ostala področja muzejskega dela.

3. Implementacija novega programa čuječnost v galeriji – dobro počutje in sprostitev ob naravni in kulturni dediščini.

4. Izboljšati programe interpretacije likovne dediščine in vključenost oseb z manj priložnostmi (socialno šibki, manj izobraženi, invalidnost, itd.).

5. Povečanje interesa mladih odraslih za likovno umetnost in kritiko, nadgraditev programov medgeneracijskih delavnic (družine, itd.) z ogledom dobrih praks v primerljivi institucijah.

Gradovi Posavja

Združeni v projektu pod regionalnim nazivom Gradovi Posavja sledimo začrtanemu projektu, ki vključuje programsko in promocijsko-tržno povezovanje gradov (Podsreda, Sevnica, Rajhenburg, Brežice, Mokrice) in nekdanjega samostana Kostanjevica na Krki v Posavju, vzpostavlja novo blagovno znamko z namenom skupne promocije javnih in tržnih storitev ter se zavezuje k iskanju poti za sodelovanje in povezovanje tudi izven Posavja. Cilj projekta je, da z inovativnim pristopom dvignemo prepoznavnost in dodano vrednost mreži gradov, ter vsem dosedanjim in razvijajočim se dejavnostim v regiji ter s tem dosežemo čim večje odpiranje v širši slovenski in mednarodni prostor.

Projekt Gradovi Posavja je prejemnik Nagrade Jakob 2020, ki jo podeljuje Gospodarsko razstavišče za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu v okviru sejma Alpe-Adria.

Več: https://gradoviposavja.si/

Nova doba: Koraki k trajnostnem obisku likovnega muzeja

Projekt Nova doba smo v program Erasmus+ prijavili z namenom izboljšanja izkušenj in znanj zaposlenih v Galeriji Božidar Jakac. Ker je uporabniška izkušnja obiskovalcev muzeja izjemno pomembna in ker je eno od naših temeljnih poslanstev neformalno izobraževanje, je po našem mnenju v okviru teh aktivnosti pomembno dodatno angažirati obiskovalce v smeri trajnostnih principov in okoljevarstvenih vsebin. Izkušnje sorodnih muzejev iz mednarodnega prostora v mnogih pogledih pomagajo pripraviti strategijo za implementiranje trajnostnih in sonaravnih principov uporabe muzeja, kakor tudi zasnove in izvedbe sodobnih in aktualnih programov, ki aktivno povezujejo umetnost in naravo.

EVROPA PRED EVROPO: izobraževanje o skupni dediščini

V Galeriji Božidar Jakac se že od ustanovitve leta 1974 trudimo kulturno ustvarjalnost in dediščino skozi vrsto različnih programov približati čim širšemu krogu ljudi. Prepoznavamo specifične potrebe na področju priprave programov neformalnega izobraževanja odraslih, ki jih pripravljamo ob razstavah ter opažamo pomanjkanje kompetenc galerijskega izobraževalnega osebja (kustosi, muzejski vodniki) na področju komuniciranja idej in prenosa znanja na vseh nivojih tako med izobraževalnim osebjem kot med izobraževalnim osebjem in učečimi se odraslimi. Zato s projektom naslavljamo učenje in spoznavanje dobrih praks preko sledenja na delovnem mestu, prenos izkušenj, usvojitev novih znanj ter implementacijo novih metod, pristopov in orodij v pripravo in izvedbo obrazstavnih neformalnih izobraževalnih programov za odrasle v Galeriji Božidar Jakac.

Cilji projekta so razvoj kompetenc za pripravo novih programov neformalnega izobraževanja za učeče se odrasle na temo evropske dediščine cistercijanskih kulturnih krajin in umetnika Anthonisa Van Dycka ter krepitev mednarodnih evropskih povezovanj z muzejskimi in kulturnimi institucijami ter izmenjava znanj in dobrih praks na področju izobraževanja odraslih obiskovalcev.

Re/Forma Viva

V jeseni 2019 smo v GBJ kot vodilni partner začeli z izvajanjem dvoletnega projekta Re/Forma viva, ki je financiran v okviru programa Erasmus+. Skupaj s partnerskimi institucijami (ALUO ter NTF iz Ljubljane, ALU Zagreb in Umetniška akademija Tallin, Estonija) smo k projektu pristopili interdisciplinarno.

Z vključevanjem novih tehnologij (3D foto skeniranje in modeliranje) na področju dokumentacije kulturne dediščine v izobraževalne procese študijskih programov bomo skupaj razvijali podporo klasični muzejski dokumentaciji. Delo bo potekalo na primeru skulptur v parku Forma viva  Kostanjevica na Krki, izkušnje in rezultate pa bomo delili tako med visokošolskimi institucijami kot sorodnimi parki skulptur po Evropi.

Več na: https://galerija-bj.blog/blog/reformaviva/


Ogled zemljevida umetnikov, ki so sodelovali na Mednarodnem kiparskem simpoziju Forma viva. https://maphub.net/GalerijaBJ/galerijabj-forma-viva-sculpture-park-artists