Zaposleni

O nas / Zaposleni

DIREKTOR
Goran Milovanović, muzejski svetovalec
goran.milovanovic@galerija-bj.si

TAJNIŠTVO
Alja Pfeifer
alja.pfeifer@galerija-bj.si

RAČUNOVODSTVO
Liljana Gorenc
lili.gorenc@galerija-bj.si

KUSTODIAT

Miha Colner, višji kustos
miha.colner@galerija-bj.si
Kristina Tina Simončič, kustodinja
kristina.simoncic@galerija-bj.si

DOKUMENTACIJA
Mladen Bačić, kustos
dokumentacija@galerija-bj.si

KONSERVATOR RESTAVRATOR
Aleš Vene, konservator restavrator svetovalec
ales.vene@galerija-bj.si

PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKA SLUŽBA
Deja Bečaj, kustodinja
deja.becaj@galerija-bj.si; dejavnosti@galerija-bj.si

KNJIŽNICA
Anton Troha
knjiznica@galerija-bj.si

MUZEJSKI VODIČI
Silva Goltes
Anton Troha

TEHNIČNA SLUŽBA
Bruno Hočevar
Franci Gramc
Renata Cizelj
Jožica Grubar
Simona Stopar

TIC Kostanjevica na Krki
Karmen Joya Žibert
Maša Zagorc
tic-gbj@galerija-bj.si