Poslanstvo

O nas / Poslanstvo

Poslanstvo

Galerija Božidar Jakac – Muzej moderne in sodobne umetnosti je likovni muzej, ki s svojo dejavnostjo prvenstveno pokriva območje Bele krajine, Dolenjske in Posavja, hkrati pa je s svojim programom odprt v celotno slovensko in mednarodno umetniško prizorišče. Muzej je usmerjen v obdelovanje in predstavljanje umetnosti 20. in 21. stoletja, zlasti obdobja zgodnjega modernizma po letu 1918, zrelega modernizma po letu 1945 in sodobnih umetniških praks. Na svojih stalnih razstavah in stalnih zbirkah predstavlja dela slovenskih ekspresionistov, umetnikov nove stvarnosti, socialnega in barvnega realizma, kakor tudi povojnih smeri likovne umetnosti, medtem ko se v sklopu svojega občasnega razstavnega programa osredotoča na predstavljanje moderne in sodobne umetnosti iz slovenskega in mednarodnega prostora. Muzej je pravni naslednik Dolenjskega kulturnega festivala, njegovih dejavnosti in tudi njegovega premoženja, je kot javni zavod vpisan pa je tudi v razvid pooblaščenih muzejev in galerij pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.

O muzeju

Galerija Božidar Jakac – Muzej moderne in sodobne umetnosti je bil ustanovljen leta 1974, ko sta bili v stavbi nekdanjega cistercijanskega samostana v Kostanjevici na Krki za javnost odprti stalni razstavi Toneta Kralja in Božidarja Jakca. Muzej je utemeljen na tradiciji bogatih kulturnih dejavnosti, ki so se od sredine 50. let 20. stoletja odvijale v Kostanjevici na Krki, s poudarkom na likovni umetnosti: vzpostavitev stalne razstave umetniških del v Osnovni šoli Jožeta Gorjupa (1956), ustanovitev Dolenjskega kulturnega festivala (1957), ki je združeval raznovrstne kulturne dejavnosti (gledališča, glasbo, likovno umetnost), odprtje Lamutovega likovnega salona (1958) in začetek delovanja Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva (1961).

Program muzeja se je od ustanovitve kontinuirano širil. Stavba nekdanjega samostana se je postopoma obnavljala in odpirali so se novi prostori za stalne in občasne razstave. Danes muzej upravlja deset stalnih razstav in štiri razstavišča za občasne razstave, razstavni in izobraževalni programi pa se odvijajo skozi celo leto. Kot eden izmed največjih slovenskih muzejev po površini razstavnih prostorov, razstavljenem gradivu in likovnemu fondu, je usmerjen v obdelovanje in predstavljanje umetnosti 20. in 21. stoletja, zlasti obdobja zgodnjega modernizma po letu 1918, zrelega modernizma po letu 1945 in sodobnih umetniških praks. Na svojih stalnih razstavah in v stalnih zbirkah predstavlja dela slovenskih ekspresionistov, umetnikov nove stvarnosti, socialnega in barvnega realizma, kakor tudi povojnih smeri likovne umetnosti.

V treh galerijah se redno odvijajo občasne razstave, na katerih se predstavljajo umetniki iz Slovenije in mednarodnega prostora. Pomemben del programa muzeja pa temelji na sodelovanju z domačimi in mednarodnimi ustanovami s področja likovne umetnosti, saj znaten del dejavnosti predstavljajo gostovanja v partnerskih razstaviščih. Še zlasti je ključno sodelovanje z institucijami iz sosednje Hrvaške, ki ima več desetletno tradicijo.

Stalne razstave v Galeriji Božidar Jakac so razdeljene na posamične galerije pomembnih slovenskih umetnikov: France Kralj, Božidar Jakac, France Gorše, Tone Kralj, Nande Vidmar, Jože Gorjup, Zoran Didek, Bogdan Borčić, Janez Boljka, prav tako pa je na ogled Pleterska zbirka evropskih slikarjev in Zbirka Gorjupove galerije (v dislocirani enoti Gorjupove galerije v prostorih osnovne šole v Kostanjevici na Krki). Poleg tega je v okolici muzeja in na različnih lokacijah v Kostanjevici na Krki mogoče obiskati park skulptur Forma viva, kjer je na ogled preko sto kipov iz hrastove- ga lesa, ki so jih od leta 1961 ustvarjali umetniki iz mednarodnega prostora.

Občasne razstave v Galeriji Božidar Jakac se odvijajo v štirih galerijah: Nekdanji samostanski cerkvi, Lapidariju, Veliki galeriji GBJ in Lamutovem likovnem salonu [trenutno zaprt].