Dijaki in študenti

Izobraževanje / Dijaki in študenti

Bogata zgodovina nekdanjega samostana, dolgotrajna obnova stavbnega kompleksa, v katerem danes domuje Galerija Božidar Jakac, ter presek galerijskega in muzejskega dela, odpirajo številna izhodišča, ki jih v sodelovanju s profesorji lahko navežemo na učne procese različnih srednješolskih programov in študijskih smeri.

Naša vrata so odprta za dijake in študente umetniških, družboslovnih in drugih smeri, ki jih zanima delo v muzeju in bi pri nas želeli opravljati obvezno prakso in pripravništvo, ter tudi za vprašanja pri pripravi seminarskih in raziskovalnih nalog, ki se vsebinsko vežejo na področje dela Galerije Božidar Jakac.