Razstava

Valentin Oman: Retrospektiva

06. 05. 2016 – 28. 08. 2016

Valentin Oman (1935) je izjemno priznan in ugleden avstrijski umetnik, ki pogosto razstavlja tudi zunaj avstrijskih državnih meja, najpogosteje seveda prek trojno začrtane meje, ki je v neposredni bližini njegovega koroškega ateljeja v Bekštanju, v sosednji Italiji in Sloveniji. Razstave v Sloveniji imajo za umetnika še dodaten čustven in simbolni naboj, tu je imel precej izjemnih predstavitev in je slovenski publiki poznan avtor. Tokratna retrospektivna razstava je povezala za umetnika tri poglavitne postaje: avstrijsko Koroško (Muzej moderne umetnosti Koroške, Celovec), Dunaj (razstavišče Künstlerhaus) in Slovenijo.
V obsežnem retrospektivnem pregledu opusa, v katerem ni manjkalo niti državljanske angažiranosti, in se kronološko pne od 60. let prejšnjega stoletja pa do del, ki so nastajala še med razstavo na Dunaju in so v Kostanjevici prvič namenjena obiskovalcem.
Umetniško ustvarjanje Valentina Omana je vpeto v polje abstraktne figuralike in je izrazito ontološko. Vseskozi prehaja polje materialnega ter vstopa v polje duhovnega. Čas in prostor (tudi državne meje) sta v njegovih delih prežeta z minljivostjo in takšna je videti tudi Omanova figuralika na slikah. Ena od avtoric besedila v obsežnem katalogu, umetnostna zgodovinarka Milena Zlatar, je Omanovo delo označila z besedami: »Slika-relief ali relief-slika, grafični odtis ali matrica, slika ali skulptura; vse se prepleta in prehaja iz enega medija v drugega, dokler se ne poveže v Omanovo specialnost: dialog s prostori. Ni pomembno ali gre za notranjost ali zunanjost lupine, za sakralni ali profani prostor. Artefakti zaobjamejo prostor, zrcalijo navzven ali navznoter, postanejo koža arhitekture, ki povezuje notranjost in zunanjost; so kot okna, skozi katera lahko gledamo noter ali ven«.

Besedilo: Christine Wetzlinger-Grundnig, MMKK

Razstave / Aktualne

 • Cisterscapes

  kulturna krajina cistercijanov

  31. 05. 2024 - 31. 12. 2024

  O mednarodnem projektu Cisterscapes in prejemu Znaka evropske dediščine: Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki in Muzej krščanstva na Slovenskem iz Stične sta se v letu 2019, ob finančni podpori Ministrstva za kulturo RS, vključili v mednarodni projekt povezovanja in ohranjanja …
 • Skupinska razstava Nova doba

  Nova doba: Umetniški diskurzi o družbenih in klimatskih spremembah

  24. 05. 2024 - 28. 07. 2024

  Igor Bošnjak, Isidora Branković, diSTRUKTURA, Jovan Došenović, Dejan Marković, Marija Marković, DNLM, Bojan Mrđenović, PLATEAURESIDUE, Helena Tahir, Nikola Tomić in Adrienn Újhazi Skupinska razstava Nova doba: Umetniški diskurzi o družbenih in klimatskih spremembah predstavlja dela …
 • Tejka Pezdirc

  Začasno stanje

  12. 04. 2024 - 14. 07. 2024

  Kiparka Tejka Pezdirc se na razstavi Začasno stanje v lapidariju Galerije Božidar Jakac predstavlja z instalacijo fragmentiranega telesa, kjer se srečujemo z njegovim pogonskim sistemom. Četudi kiparka poseže po materialih kot so epoksi, silikon, tekstil, mavec, je material, v katerem …
 • XVIII. postavitev v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića

  Bogdan Borčić & Tihomir Pinter: V dialogu

  08. 02. 2024 - 31. 01. 2025

  V sklopu osemnajste postavitve v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića smo v dialog postavili dela slikarja in grafika Bogdana Borčića in fotografa Tihomirja Pinterja, ki ne ozirajoč se na rabo različnih umetniških medijev komunicirajo s stališča zgodovinske perspektive in duha časa.

Razstave / Prihajajoče

 • Jože Marinč

  Pregledna razstava ob 70. letnici

  14. 08. 2024 - 27. 10. 2024

  Jože Marinč bo v letu 2024 napolnil 70 let. Ker je edini v Kostanjevici na Krki živeči vizualni umetnik zadnjih desetletij in pomemben akter pri popularizaciji slikarstva v regionalnem okolju, kot tudi v nacionalnem pomenu, se mu bomo v GBJ poklonili z veliko retrospektivno razstavo. Svoj pe…
 • Karel Plemenitaš

  Ujeti prostori. Pregledna razstava ob 70. letnici

  02. 08. 2024 - 09. 02. 2025

  Umetnik Karel Plemenitaš bo v letu 2024 napolnil 70 let. Kostanjeviški publiki se je prvič predstavil s svojimi grafičnimi deli leta 1982 v Lamutovem likovnem salonu, ter leta 2008 z avtorsko instalacijo na grafiki baziranih del v Lapidariju GBJ. Tokratna razstava, s katero se avtor ponovno …
 • Nikola Vrljić

  Obleganje Oza

  05. 07. 2024 - 25. 08. 2024

  Razstava umetnika Nikole Vrljića v nekdanji samostanski cerkvi z naslovom Obleganje Oza se navezuje na njegovo dojemanje duha aktualnega časa, saj docela ambivalentno povezuje stvarnost in fikcijo. Njegove skulpture predstavljajo svojevrstno sodobno grotesko, ki se nanaša na najrazličnejše …