stalne razstave

Pleterska zbirka evropskih slikarjev

o razstavi

Pleterska zbirka evropskih slikarjev Pleterska zbirka evropskih slikarjev Pleterska zbirka evropskih slikarjev Pleterska zbirka evropskih slikarjev

Razstavljena slikarska dela evropskih slikarjev od 17. do 19. stoletja so last bližnje Kartuzije Pleterje. Leta 1977 so na pobudo priorja Janeza Drolca umetnine razstavili v Galeriji Božidar Jakac, da bi bile dostopne širši javnosti. Večino slik so v Slovenijo prinesli menihi iz Kartuzije sv. Ane v Bosservillu pri Nancyju v Loreni, ko so z naklonjenostjo cesarja Franca Jožefa obnovili Kartuzijo Pleterje. Bosservillski samostan je ustanovil lorenski vojvoda Karel IV. leta 1634. Med francosko revolucijo je bil opuščen in izročen javni rabi. Obnovljen je bil šele leta 1835, ko so menihi s pomočjo prijateljev kartuzije skušali zbrati razneseno opremo, precejšen del inventarja pa so dobili v dar od drugih ustanov. Med darovi so bile tudi umetnine, kot npr. osem velikih ovalov s podobami redovnih očetov, ki jih je darovala kartuzija iz Torina. V samostanskih arhivih nam še ni uspelo izslediti dokumentov, ki bi nam pomagali razjasniti izvor umetnin in identiteto njihovih avtorjev. Ni izključeno, da bi se med njimi lahko našlo tudi kakšno delo s slovenskega ozemlja. Strokovnjaki slike pripisujejo flamskim, francoskim, italijanskim in nemškim slikarjem. Na ogled je 45 olj s pretežno religiozno tematiko, dve sliki prikazujeta konjeniško bitko, dve sta krajini. Celotno zbirko je restavriral konservator-restavrator mag. Viktor Povše pred njeno javno predstavitvijo leta 1977.