stalne razstave

France Gorše

o razstavi

France Gorše France Gorše France Gorše

FRANCE GORŠE (1897, Zamostec pri Sodražici – 1986, Golnik pri Kranju) je študiral kiparstvo na zagrebški akademiji. Po nekajletnem bivanju v Trstu je v Ljubljani odprl zasebno risarsko šolo, ki so jo obiskovali nekateri danes uveljavljeni slovenski umetniki. Pred koncem vojne je emigriral v Trst in leta 1952 v Ameriko ter se 1971 vrnil v Sveče na Koroškem. V njegovem obsežnem opusu prevladujejo ekspresivni portreti, akti in žanrski motivi. Posebno mesto zavzemajo dela z religiozno motiviko. V ustvarjalnem eksperimentiranju je odkril novo tehniko – orešec. V stalno zbirko sodi tudi obsežnejša donacija (1998) dr. Slavke Bratina iz Kanade. Skupna razstava 36 plastik s slikami Jožeta Gorjupa je na ogled od leta 1992.