stalne razstave

Bogdan Borčić

postavitve

XV. postavitev v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića, Potovanje v školjko

XV. postavitev v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića
Potovanje v školjko

Grafični kabinet Bogdana Borčića, 8. 2. 2021 - 8. 2. 2022

Na letošnji postavitvi v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića predstavljamo izbor 23 umetnikovih grafik, datiranih v prvo polovico 70. let prejšnjega stoletja. Gre za dela iz Borčićevega javnosti dobro znanega ustvarjalnega obdobja, ko je umetnik za deset let odložil čopič in se posvetil izključno grafiki, v kateri je do perfekcije izpopolnil tehnike, kot sta jedkanica in akvatinta in kjer na delih kot glavni protagonist zgodbe nastopajo lupine školjk in morskih polžev.

Prehod iz prejšnjih ciklov se je zgodil tudi na formalni ravni, saj je Borčić zamenjal dvodimenzionalni likovni jezik za tridimenzionalnega ter se odločil za upodabljanje voluminoznosti školjk z mimetično natančnostjo. Spremenila sta se tudi gradnja in členitev grafičnega lista, na katerem kompozicijo določajo kompleksne delitve na prostorske kvadrante – samostojne prostore z različnimi perspektivami, ki so zapolnjeni z bogatimi detajli. Oblikovni likovni elementi se izmenjujejo z umetnikovim rokopisom iz njegovega delovnega dnevnika. V detajlih se že v tem obdobju uveljavi kasnejši konstrukcijski princip Borčićevih del, in sicer recikliranje matric.

Lupine školjk in morskih polžev so imele skozi zgodovino raznotero simboliko. Njihova zapletena morfologija, barvni vzorci in skrivnostna bitja, naseljena v teh oklepih, so burila domišljijo. Školjke so nadčasovni simboli. Borčić si jih je prisvojil in jih v svojih delih »razgalil« pred gledalcem. Iz vsakdanjih predmetov jih je povzdignil v osebne znake, ki v množici interpretacij spajajo preteklost z bežečimi trenutki življenja umetnika.

Kustodinja: Kristina T. Simončić

-
Bogdan Borčić, Tokrat malo več o školjki II, 1971, jedkanica, barvna akvatinta / papir, inv. št. BB 4235

XIV. postavitev, Za zaprtimi vrati - Preplet vizualnih znakov sveta

XIV. postavitev
Za zaprtimi vrati - Preplet vizualnih znakov sveta

Grafični kabinet Bogdana Borčića, od 20. 6. 2020

Na XIV. postavitvi predstavljamo izbor 19 del, grafik, risb in dve pastelni sliki, ki so nastala na prelomu 60. do sredine 70. let. Izbranih del ne moremo enoznačno uvrstiti v cikel, saj gre za tematsko in oblikovno raznorodna dela, ki nihajo med spoznavno predmetnim stilom in abstrakcijo. Med seboj jih povezujejo zanimanje za vizualno bogastvo vsakdanjih predmetov, simbolni vizualni znaki ter drobni detajli krokijev in grafizmov - sledi umetnikovega rokopisa.

-
Bogdan Borčić, Plava vrata, 1969
barvna jedkanica / papir, Zbirka Galerije Božidar Jakac, inv. št.: BB 8799

XIII. postavitev: Abstrahirane, lirične obmorske kompozicije,

XIII. postavitev: Abstrahirane, lirične obmorske kompozicije

Grafični kabinet Bogdana Borčića, 8. 2. 2019 - 14. 6. 2020

XIII. postavitev grafik Bogdana Borčića je izbor iz njegovega delovanja v 60. letih 20. stoletja, ko je umetniška grafika na Slovenskem in po svetu doživljala vrhunec. Obdobje ustvarjalčevega uveljavljanja doma in vstopa v mednarodni prostor oblikovno zaznamujejo vplivi informela ter lirične abstrakcije. Na ravni vsebine je zaznati, kako ga je inspiriralo mediteransko okolje, še posebej otok Vis in ribiško naselje Komiža, kjer je že kot otrok preživljal počitnice.
Za Borčićev obmorski cikel iz 60. let je značilen odmik od realističnega načina in zavestno preizkušanje meja znotraj možnosti, ki jih nudijo grafični postopki. Grafike subtilno združujejo reči in dogodke iz stvarnega ter idejnega sveta. Predmeti, drobci, dogodki in utrinki iz življenje ribičev so abstrahirani ter rafinirano »preurejeni« v likovne znake. Ti učinkujejo kot barvno uglašena in dekorativna celota, kjer se srečujeta kompozicijska strogost ter poetična raba mehkih oblik.

-
Bogdan Borčić, Kronika nočnega ribolova, 1966, akvatinta / papir, Zbirka Galerije Božidar Jakac, inv. št.: BB 4209

XII. postavitev: Pogled skozi mrežo,

XII. postavitev: Pogled skozi mrežo

Grafični kabinet Bogdana Borčića, 8. 2. 2018 - 8. 2. 2019

Letošnjo postavitev v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića smo posvetili grafikam iz umetnikovega najzgodnejšega ustvarjalnega obdobja. Dela v kronološkem razponu od akademijske dobe do leta 1960 prikazujejo razvoj Borčićevega umetniškega sloga, od povsem realističnih do vedno bolj shematiziranih in konceptualnih oblik, v katerih je simbolna rdeča nit motiv žice ali mreže, kot latentno prisoten spomin na travmatično izkušnjo internacije v Dachau.

Izbor 50 del predstavlja lesoreze in jedkanice s prizori sejemskega vrveža in upodobitve obmorskih mest, ki jim sledijo dela z motivi sejemskih strelišč in cirkusa. V obdobju umetnikovega službovanja v Novem mestu so nastala dela z motivi kmečkega življenja ter cikel ptičjih strašil, ki ga je Borčić razvil med študijskim izpopolnjevanjem v ateljeju umetnika Johnnyja Friedlaenderja v Parizu. Postavitev zaokrožuje cikel savudrijskih čolnov, ki kažejo na umetnikov nadaljnji razvoj v smeri abstrakcije.

11. postavitev - Risba kot izrazno sredstvo Bogdana Borčića,

11. postavitev - Risba kot izrazno sredstvo Bogdana Borčića

Grafični kabinet Bogdana Borčića, 08. 02. 2017 - 08. 02. 2018

Na tokratni postavitvi del na papirju, kjer je kronološko predstavljen izbor iz izredno bogatega grafičnega opusa Bogdana Borčića, ki ga hrani Galerija Božidar Jakac, je predstavljena risba kot izrazno sredstvo umetnika. Razlog za to je obsežna donacija risb, ki jo je galeriji pred kratkim podarila avtorjeva vdova Ida Borčić. Donirana dela so v spremni publikaciji tudi v celoti predstavljena. Izbor del za razstavo je bil opravljen v sodelovanju z umetnostno zgodovinarko Lano Razpotnik, ki je obenem tudi umetnikova vnukinja in avtorica besedila v spremnem katalogu.

10. postavitev grafik - IN PRINCIPIO ERAT DACHAU,

10. postavitev grafik - IN PRINCIPIO ERAT DACHAU

Grafični kabinet Bogdana Borčića, 26. 09. 2014 - 29.1.2017

Po nekajletnem grafičnem premoru je Bogdan Borčić letos, po naročilu Muzeja spominskega obeležja Koncentracijskega taborišča Dachau (KZ - Gedenkstätte Dachau), izvedel grafično mapo Dachau, serijo osmih grafik v sedmih odtisih. Gre za dokončni obračun Bogdana Borčića, zato sploh ne preseneča, da se je z njim ponovno vrnil v taborišče. A tokrat ne gre za zamrežen pogled skozi, temveč za soočenje. Čeprav na upodobitvah ni ljudi, ampak so upodobljena za Borčića značilna nizanja predmetov in atmosfere, gre za pogled iz oči v oči, za pogled v oči človeške civilizacije.
izbor del jepredstavil kustos Goran Milovanović, novo postavitev pa je svečano odprla gospa Špela Spanžel, generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo RS.

9. postavitev grafik, Preproste reči,

9. postavitev grafik, Preproste reči

Grafični kabinet Bogdana Borčića, 3. 12. 2013 - 22.9.2014

Z letošnjo postavitvijo grafičnih del, ki jih je Bogdan Borčić ustvaril v zadnjem obdobju, v Galeriji Božidar Jakac zaokrožujemo prvi retrospektivni pogled na veliki opus enega najpomembnejših slovenskih grafikov. Kljub temu, da bo pozoren opazovalec videl logične nastavke, ki sledijo delom predstavljenim v zadnjih dveh postavitvah, pa je nova postavitev že na prvi pogled precej drugačna. Zaznamuje jo namreč predvsem belina praznega lista in intenzivna uporaba barve.
Avtorja in razstavljeni del opusa je predstavil kustos Goran Milovanović, kulturni program pa je sooblikoval saksofonist Lenart Krečič.

8. postavitev grafik - Atelje -  2012,

8. postavitev grafik - Atelje -  2012

Grafični kabinet Bogdana Borčića,
1. december 2012

Izbor grafik za novo postavitev v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića tokrat izpostavlja zgolj en cikel, nastal v letu 2003. Gre za zaključeno celoto, zajeten cikel, ki ga Bogdan Borčić začne slikarsko razvijati leta 1998, v akrilu na platnu, nato pa nekaj let kasneje izvede serijo grafik, kot tudi nekaj risb. Tudi zato smo tokrat izjemoma poleg grafik v postavitev umestili še tri risbe in eno sliko, ter Borčića izpostavili kot avtorja, ki se suvereno izraža tako v slikarstvu kot tudi v grafiki in risbi, poudariti pa smo želeli tudi hotene različne učinke, ki jih je avtor v istem ciklu gradil pri različnih podlagah in različnih tehnikah.

7. postavitev grafik - 2011,

7. postavitev grafik - 2011

Grafični kabinet Bogdana Borčića, 3. december 2011

S sedmo postavitvijo smo obeležili desetletnico prve velike donacije 806 grafičnih listov Bogdana Borčića Galeriji Božidar Jakac, ki jo je avtor nato dopolnjeval z vsakoletno produkcijo, ter 85 letnico Bogdana Borčića. Pri razstavljenih dvajsetih grafikah, ki datirajo v prehod iz dvajsetega v enaindvajseto stoletje, je poseben poudarek na razmiku med ploščami, ki je hkrati stik, spoj. Umetnik plošči postavlja skupaj na oba načina, obrnjeni eno od druge ali eno proti drugi, tako da med njima nastane prostor negativa, ki včasih dobi primat nad našo pozornostjo.

6. postavitev grafik - 2008,

6. postavitev grafik - 2008

V šesti postavitvi ostajamo v maniri minimalistične umetnosti, kjer Borčić gradi slikovno polje v eksperimentiranju s tehnikami in grafičnimi ploščami, s spremembo ritma, črno belim kontrastom, z obrati okrog osi ali pa zrcalnim obračanjem plošč. 

5. postavitev grafik - 2007,

5. postavitev grafik - 2007

Grafični kabinet Bogdana Borčića, 1. december 2007

Pri otvoritvi pete postavitve, ki je zajemala dela, datirana v leta 1984 in 1985, z nekaj akcenti proti letu 1990, smo pripravili pogovor med Bogdanom Borčićem in kustosom kabineta Goranom Milovanovićem. Skozi dialog sta pobliže predstavila tako trenutno postavitev, kot tudi celoten umetnikov opus.

Razstava risb Bogdana Borčića,

Razstava risb Bogdana Borčića

Grafični kabinet Bogdana Borčića, 30. november 2006

Ob umetnikovi donaciji sto risb in skic, smo v Galeriji Božidar Jakac pripravili razstavo izbranih del ter predstavili monografijo Bogdan Borčić - Skice in Risbe.

4. postavitev grafik - 2005,

4. postavitev grafik - 2005

Grafični kabinet Bogdana Borčića, december 2005

V četrti postavitvi je bil predstavljen izbor sedemindvajsetih grafičnih listov iz cikla Znamenje.

3. postavitev grafik - 2004,

3. postavitev grafik - 2004

Grafični kabinet Bogdana Borčića, september 2004

Pri tretji postavitvi je bil predstavljen izbor šestindvajsetih grafičnih del iz začetka osemdesetih let.

2. postavitev grafik - 2003,

2. postavitev grafik - 2003

Grafični kabinet Bogdana Borčića, 1. marec 2003

Druga postavitev se je že dotaknila cikla Školjke. Postavitev, za katero je Bogdan Borčić v juniju 2002 izbral 30 grafičnih listov, je bila realizirana v začetku leta 2003.

1. postavitev grafik - 2001,

1. postavitev grafik - 2001

Grafični kabinet Bogdana Borčića, 4. oktober 2001

Ob donaciji grafik je bila v novoustanovljenem kabinetu predstavljena Borčićeva zgodnja grafika z motivi iz Komiže. Izbor del je opravil Bogdan Borčić, avtorja je predstavil dr. Zoran Kržišnik, v spremnem programu je nastopil Dane Zajc, kabinet pa je svečano otvorila Ministrica za kulturo Andreja Rihter.