Galerija Božidar Jakac / Splošne informacije

e-naslovi

Goran Milovanović, direktor

Miha Colner, kustos

Kristina Simončič, kustosinja

Pedagoški programi

Mladen Baćić, dokumentacija

Liljana Gorenc, računovodkinja

Alja Pfeifer, poslovna sekretarka

Dejana Piperski, knjižnica