Galerija Božidar Jakac / Splošne informacije

e-naslovi

Goran Milovanović, direktor

dr. Robert Simonišek, kustos

Kristina Simončič, kustosinja

Alja Fir, kustosinja

Liljana Gorenc, računovodkinja

Alja Pfeifer, poslovna sekretarka

Dejana Piperski, knjižnica