Umetnika France in Tone Kralj

V gradivu sta predstavljena brata Kralj in izbor njunih del iz zbirke GBJ (obravnavani pojmi in teme: ekspresionizem, žanr, avtoportet umetnika, ilustracije Martina Krpana). Razmišljanje o likovnih delih spodbudijo vprašanja – učence usmerjajo v analizo likovnega dela, ki jo mentor lahko ob uporabi gradiva izvede z učenci. Gradivo je namenjeno učencem 8. in 9. razreda OŠ.