Pedagoški program

pedagoški program

informacije

PEDAGOŠKI PROGRAMI GALERIJE BOŽIDAR JAKAC KOSTANJEVICA NA KRKI

Z izobraževalnimi programi želimo v Galeriji Božidar Jakac razvijati opazovanje, razumevanje in doživljanje umetniških del. Poleg likovnih vsebin predstavljamo obiskovalcem tudi arhitekturno dediščino nekdanjega cistercijanskega samostana in dediščino mesta Kostanjevica na Krki.  Na ta način vzpostavljamo odnos do drugih strokovnih področij in učnih vsebin (zgodovina, etnologija), Galerija Božidar Jakac pa postaja prostor, kjer lahko mladi kakovostno preživljajo čas, namenjen izvedbi širše zasnovanih kulturnih in tehniških dni. Vse programe lahko izvedemo tudi za osebe s posebnimi potrebami.

Vodstva izvajamo kot samostojno aktivnost, delavnice pa načeloma vedno povezujemo z vodstvom. Program za skupino oblikujemo individualno. V sodelovanju s TIC-em Kostanjevica na Krki ga lahko povežemo tudi z drugimi aktivnostmi v mestu Kostanjevica na Krki (Kostanjeviška jama, ogled mesta, aktivnosti na vodi …).

Za čas ko šolanje poteka doma oz. izvedba aktivnosti izven šolskega prostora ni možna, smo v Pedagoškem kotičku na galerijskem blogu pripravili učna gradiva in ideje za ustvarjanje.

Po dogovoru lahko prilagojene programe izvedemo po video konferenci ali se dogovorimo za obisk muzejske pedagoginje in izvedbo programa v razredu.


Cena programov (velja od 1. 1. 2023):
- voden ogled galerije za predšolske skupine - brezplačno
- voden ogled galerije za osnovnošolske skupine in dijake (v obsegu po dogovoru) - 2,5 € / udeleženca
- likovna delavnica - 2€ / udeleženca
- kompleksna likovna delavnica (nad 60 min, zahteva več likovnega materiala) - 3€ / udeleženca

Več informacij in rezervacija termina:
e-pošta: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
tel.: 07 49 88 148, 07 49 88 140

________

Vodstva po stalnih in začasnih razstavah za učence osnovnih ter dijake srednjih šol

Stalne zbirke:
Božidar Jakac
Tone Kralj
France Kralj
Nande Vidmar
Grafični kabinet Bogdana Borčića
Zoran Didek
France Gorše in Jože Gorjup
Janez Boljka
Pleterska zbirka
Gorjupova Galerija v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
Park skulptur Forma viva
________

Program za vrtce

Prvič v galerijo ...
Prvi stik z likovno umetnostjo je izjemno pomemben, zato so programi igrivi in ustvarjalni. Sprehod med skrbno izbranimi likovnimi deli, ob katerih se razvija sproščena komunikacija povežemo z ustvarjalno delavnico, v kateri lahko slikajo, kiparijo ali ustvarijo grafiko v tehniki monotipije.
V/+3
Traja do 60 minut ali po dogovoru
________
                             
Programi za osnovnošolce in dijake

Prvič v galerijo ...
Prvi stik z likovno umetnostjo je izjemno pomemben, zato so programi igrivi in ustvarjalni. Sprehod med skrbno izbranimi likovnimi deli, ob katerih se razvija sproščena komunikacija povežemo z ustvarjalno delavnico, v kateri lahko slikajo, kiparijo ali ustvarijo grafiko v tehniki monotipije.
OŠ/1
Traja 90 minut ali po dogovoru

Vodenje po stalnih in začasnih razstavah
Ob vodenem ogledu udeleženci spoznavajo dela umetnikov na stalnih in občasnih razstavah. Fondi Galerije Božidar Jakac omogočajo poglobljeno spoznavanje del na papirju (risba, grafika) ter slikarstva in kiparstva v obdobju ekspresionizma.
OŠ/1, OŠ/2, OŠ/3, SŠ
Traja 90 minut ali po dogovoru

Skozi stalne zbirke
Udeleženci spoznavajo izbrane likovne zbirke ustanove, umetnike in njihov likovni izraz ter posebnosti ustvarjanja v posameznih likovnih tehnikah. Ogled povežemo s poustvarjanjem v delavnici, kjer teoretična spoznanja prenesemo v lastno ustvarjanje/kiparstvo, slikarstvo, grafika.
OŠ/1, OŠ/2, OŠ/3, SŠ
Traja 120 minut

Les kot kiparski material
Forma viva je ena najprepoznavnejših likovnih zbirk Galerije Božidar Jakac. Vseh petdeset let obstoja mednarodnega kiparskega simpozija kiparji ustvarjajo v hrastovem lesu. Sprehod med mogočnimi skulpturami omogoča vpogled v razvoj kiparstva v drugi polovici 20. stoletja.
OŠ/1, OŠ/2, OŠ/3, SŠ
Traja 120 minut

Grafika in grafične tehnike
Galerija Božidar Jakac je znana po svojih grafičnih zbirkah. Omenimo dela Bogdana Borčića, Božidarja Jakca, Franceta Kralja in Toneta Kralja, ki jih udeleženci spoznajo ob vodenem ogledu. Poustvarjajo lahko v tehnikah monotipije, suhe igle, kolografije, linorezu …
OŠ/1, OŠ/2, OŠ/3, SŠ
Traja 120 minut

Poglobitev v umetnino
Umetniška dela nastajajo kot refleksija na različna stanja družbe, v kateri živi umetnik. Stalne razstave Galerije Božidar Jakac s svojo pestrostjo udeležencem ponujajo ustvarjalno okolje za razmišljanje o umetnosti in prepoznavanje konteksta likovnega dela.
OŠ/3, SŠ
Traja 90 minut

Po kostanjeviških poteh Plečnikove prijateljice Emilije Fon
Ob spoznavanju mesta na otoku izpostavijo urbanistično zasnovo in arhitekturno podobo naselja, razgrinjajo tudi posebnosti načina življenja v malem mestnem jedru. Izpostavljeni so projekti, ki jih je po naročilu Emilije Fon za Kostanjevico na Krki načrtoval arhitekt Jože Plečnik.
OŠ/3, SŠ
Traja 150 minut

________

Dejavnosti za individualne udeležence

GBJ ustvarjalnice
Program mesečnih delavnic, ki potekajo od aprila do oktobra. Pri snovanju izhajamo predvsem iz občasnih razstavnih programov deloma pa tudi iz stalnih razstav. Ustvarjalne delavnice vodi muzejska pedagoginja, občasno pa tudi umetniki, ki se našemu občinstvu predstavljajo skozi program občasnih razstav. Ustvarjalnice predstavljajo dinamično in zelo kvalitetno obliko likovnega izobraževanja.
Programi so brezplačni, namenjeni so otrokom med 5. in 12. letom starosti, družinam ali so zastavljeni za medgeneracijsko udeležbo.

Galerijske počitniške delavnice
Delavnice praviloma organiziramo v juliju in praviloma potekajo 4 ali 5 dni. Udeleženci se pod vodstvom mentorja posvečajo izbrani temi; v preteklih letih smo že organizirali kiparske, grafične in slikarske delavnice. Program vodijo umetniki, ki so skozi razstavne programe ali dejavnosti v okviru Forme vive povezani z našo ustanovo. Galerijska počitniška delavnica je namenjena osnovnošolcem kot oblika poglobljenega spoznavanja različnih ustvarjalnih tehnik na likovnem področju.
Kotizacija!