občasne razstave

Lamutov likovni salon

Galerija

Od leta 1958 v nekdanjem ministerialnem dvorcu v starem mestnem jedru, na otoku, deluje kot dislocirana enota LAMUTOV LIKOVNI SALON. Razstavišče je posvečeno slikarju in grafiku Vladimirju Lamutu (1915 - 1962), ki je veliko svojih del ustvaril v Kostanjevici na Krki. Tu se vrstijo začasne razstave in druge kulturne prireditve.