novica

Zmago Lenardič: Second life

20. maj 2011, ob 19. uri: odprtje razstave akademskega slikarja Zmaga Lenardiča v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidar Jakac. Zmago Lenárdič (1959, Ljubljana), akademski slikar, profesor na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, se predstavlja s specifično zasnovano razstavo v nekdanji samostanski cerkvi, ki jo je naslovil Second Life. Razstavo je naslovil po likovnemu delu, ki hkrati predstavlja izhodišče sporočila razstave, vezano na fiktivnost virtualne realnosti, katero ponuja internet. Lenárdič je svoj projekt izpeljal v specifični avtorsko prepoznavni likovni govorici, ki je vezana na tradicijo modernizma. Zato na razstavi zaznavamo njegova nadaljnja raziskovanja v smeri pojavnosti slike kot objekta in percepcije slikovnega polja – temi, ki ga med drugimi od nekdaj esencialno okupirata. Razstavo je zasnoval tako, da je monokromnost izpraznjene zgodnjegotske cerkve prežel z barvitostjo slikarskih del in barvnimi svetlobnimi viri, da dobimo vtis prisotnosti vitrajev, ki so nekoč značilno opredeljevale srednjeveške sakralne stavbe.