novica

01.11.17 – 30.10.19

Zelena doživetja Posavja – ReviZen

Zelena doživetja Posavja – ReviZen

Projektni partnerji:
Vodilni partner: Občina Krško, ostali partnerji: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Občina Bistri a ob Sotli, Občina Radeče, Galerija Božidar Jakac, Center za podjetništvo in turizem Krško.

Način financiranja:
Operacijo ReviZen sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Skupna vrednost projekta: 204.160,69 EUR od tega Občina Krško: 86.483,92 EUR.

Obdobje izvajanja: 01.11.2017 do 30.10.2019

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si in LAS: http://www.las-posavje.si

Cilji operacije:
- Revitalizirati urbana območja z zelenimi vsebinami, ki povečujejo biotsko pestrost.
- Povezati in aktivirati ljudi, ki živijo in delajo na urbanih območjih.
- Usposobiti akterje turističnih storitev in druge deležnike.
- Ozavestiti prebivalce o pomenu varovanja narave.
- Nadgraditi Posavje polno priložnosti z novim turističnim produktom.
- Povezati nov sonaravni turizem z obstoječo ponudbo v celovito barvno zgodbo Posavja.

Rezultati operacije:
- 1 izdelan načrt izvedbe revitalizacij in načrt upravljanja v urbanih območij,
- 14 atraktivno revitaliziranih urbanih območij,
- 8 oblikovanih interpretacijskih točk in 3 programi interpretacij,
- 3 izvedena usposabljanja za pridobitev znanja na področju rastlinskih vrst in programov interpretacij,
- 18 izvedenih igrificiranih delavnic in dogodkov,
- 1 razvit nov inovativen turistični produkt,
- 1 nadgrajena obstoječa ponudba in z njo Posavje polno priložnosti,
- 1 izvedena novinarska konferenca.