novica

01.06.21

Mednarodni projekt Erasmus+ Re/Forma Viva

Mednarodni projekt Erasmus+ Re/Forma Viva

Mednarodni projekt Erasmus+ Re/Forma Viva (Reformation of education on wood preservation / Reforma izobraževanja o ohranjanju lesa) poteka od oktobra 2019 pod koordinatorstvom Galerije Božidar Jakac ter v sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost v Zagrebu, Talinu in Ljubljani ter Naravoslovnotehniško fakulteto v Ljubljani.

Eden ključnih dejavnikov varstva kulturne dediščine je izobraževanje, ki kaže tudi na pomen uporabe različnih orodij za promocijo skupnih vrednot. Kot je zapisano v ODLOČBI (EU) 2017/864 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. maja 2017 ob Evropskem letu kulturne dediščine (2018), ¨Eden od načinov za dosego takšnega razumevanja bi bil z izobraževanjem in programi ozaveščanja širše javnosti¨. Kulturna dediščina in njeno ohranjanje za prihodnje generacije sta pomembni vprašanji v naši skupni evropski skupnosti. Upoštevat pa je potrebni tudi pozitiven učinek, ki ga ima področje kulturne dediščine na druge vidike družbe (trg dela, skupne vrednote, medkulturnost, podjetniške možnosti, turizem itd.), katere je mogoče spodbujati z izobraževanjem.

V projektu bomo obravnavali vpeljevanje digitalizacije z uporabo 3D tehnologije na področju izobraževanja o ohranjanju kulturne dediščine (na primeru lesenih struktur). Ravno tako bomo v projektu z raznolikim partnerstvom poskušali prečkati most med delodajalci in visokošolskimi ustanovami z vprašanji varstva in ohranjanja kulturne dediščine. V partnerstvu se je v obeh sektorjih pojavila potreba po bolj strukturiranih smernicah za ohranjanje in restavriranje lesenih skulptur, ki so podvržena zunanjim vplivom.

Re/Forma Viva bo vključevala inovativne in interdisciplinarne pristope k tem vprašanjem z izvajanjem intelektualnih rezultatov (smernice za študente, spletno platformo 3D modela, dokumentacijsko bazo) in ima potencial širše uporabe projektnih rezultatov. Projekt bo za reševanje teh vprašanj uporabil Park skulptur Forma Viva v Kostanjevici na Krki. Skulpture so nastale na Mednarodnem kiparskem simpoziju Forma viva, kjer ustvarjajo umetniki iz celega sveta že od leta 1961. Skulpture, ki jih umetniki oblikujejo, so narejene iz hrastovega lesa, značilnega za ta del Slovenije.

Med izvajanjem projekta bo potekalo več dejavnosti:

Intelektualni rezultati: Smernice za ohranjanje kulturne dediščine v lesu za študente (O1), Spletna platforma za kulturno dediščino 3D modelov (O2), Baza podatkov dokumentacijskega pristopa k ohranjanju kulturne dediščine (D3).

Dejavnosti učenja / poučevanja / usposabljanja: Skupno usposabljanje osebja (C1), seminarski tečaj za študente o tehniki ohranjanja kulturne dediščine v lesu (C2), Poletna šola o tehniki ohranjanja kulturne dediščine v lesu (C3). Kot tudi šest multiplikatorskih dogodkov, namenjenih različnim ciljnim skupinam, s predstavitvami na univerzah in okroglih mizah, na katere bodo povabljeni ustrezni deležniki.

Partnerji v projektu:
- Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
- Eesti Kunstiakadeemia Tallinn
- Akademija likovnih umjetnosti (Odsjek za konserviranje i restavriranje umjetnina), Sveučilište u Zagrebu
- Naravoslovnotehniška fakulteta (Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje), Univerza v Ljubljani
- Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (Oddelek za konserviranje in restavriranje likovnih del), Univerza v Ljubljani