novica

01.11.19

Mednarodni projekt Cisterscapes – Cistercian Landscapes Connecting Europe (2019-2021)

Mednarodni projekt Cisterscapes – Cistercian Landscapes Connecting Europe (2019-2021)

Galerija Božidar Jakac in Muzej krščanstva na Slovenskem iz Stične sta se v letu 2019, ob finančni podpori Ministrstva za kulturo, vključila v triletni mednarodni projekt povezovanja in ohranjanja kulturne krajine ter dediščine cistercijanov v Evropi – Cistercian Landscapes Connecting Europe. V projektu sodeluje mreža devetnajstih sodelujočih institucij v delujočih ali nekdanjih cistercijanskih samostanih iz šestih evropskih držav: Nemčije, Francije, Avstrije, Češke, Poljske in Slovenije.

Cilj projekta je skupna kandidatura vseh sodelujočih partnerjev za Znak evropske dediščine v letu 2023 ter popularizacija znanja o kulturni krajini cistercijanov preko skupne baze podatkov in spletne strani ter aplikacije za transnacionalno pohodniško pot. Sodelovanje v projektu za obe slovenski lokaciji, nekdanji samostan Marijin studenec v Kostanjevici na Krki, v katerega je umeščena GBJ, in še delujoči samostan v Stični, v katerem deluje MKS, pomeni priložnost za dvig prepoznavnosti na evropskem nivoju, obogatitev spoznanj o vplivu in povezanosti obeh cisterc v evropsko mrežo v preteklosti in ponovno povezovanje obeh institucij v prihodnosti skupaj z razvojem novih muzeoloških in turističnih programov na obeh lokacijah. Več: http://cisterscapes.eu/