novica

01.09.20 – 31.12.21

Evropa pred Evropo: izobraževanje o skupni dediščini

Evropa pred Evropo: izobraževanje o skupni dediščini

V Galeriji Božidar Jakac se že od ustanovitve leta 1974 trudimo kulturno ustvarjalnost in dediščino skozi vrsto različnih programov približati čim širšemu krogu ljudi. Prepoznavamo specifične potrebe na področju priprave programov neformalnega izobraževanja odraslih, ki jih pripravljamo ob razstavah ter opažamo pomanjkanje kompetenc galerijskega izobraževalnega osebja (kustosi, muzejski vodniki) na področju komuniciranja idej in prenosa znanja na vseh nivojih tako med izobraževalnim osebjem kot med izobraževalnim osebjem in učečimi se odraslimi. Zato s projektom naslavljamo učenje in spoznavanje dobrih praks preko sledenja na delovnem mestu, prenos izkušenj, usvojitev novih znanj ter implementacijo novih metod, pristopov in orodij v pripravo in izvedbo obrazstavnih neformalnih izobraževalnih programov za odrasle v Galeriji Božidar Jakac. Obenem želimo dodatno razviti jezikovne kompetence in kompetence javnega nastopanja izobraževalnega osebja pri podajanju informacij tako v slovenskem kot v tujih jezikih. Udeleženci projekta so štirje muzejski kustosi in dva muzejska vodiča. Cilji projekta so razvoj kompetenc za pripravo novih programov neformalnega izobraževanja za učeče se odrasle na temo evropske dediščine cistercijanskih kulturnih krajin in umetnika Anthonisa Van Dycka ter krepitev mednarodnih evropskih povezovanj z muzejskimi in kulturnimi institucijami ter izmenjava znanj in dobrih praks na področju izobraževanja odraslih obiskovalcev.

Projekt je sofinanciran iz programa Evropske unije Erasmus+.