novica

Bojan Gorenec, Razni vhodi (druga linija)

Bojan Gorenec, Razni vhodi (druga linija)

S specifično postavitvijo se predstavlja slikar, katerega delovanje je bilo od vsega začetka utemeljeno na refleksiji in obravnavanju medija, njegovih izraznih možnosti, medijskih specifik in vprašanju reprezentacije oziroma vzniku podobe, kot je v katalogu razstave zapisal dr. Tomislav Vignjević.
Bojan Gorenec je leta 1979 diplomiral na grafičnem oddelku Akademije za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Marjanu Pogačniku in prof. Jožetu Brumnu. V letih po zaključenem študiju je izmenoma delal na slikarskem in grafičnem področju, od leta 1985 dalje pa izključno na slikarskem.