NAPOVEDNIK

Napovednik

Upor 1573-2023: Razstava ikoničnih umetniških del na temo Velikega kmečkega upora 19.07.23 ob 13:54

Razstava predstavlja nekatera ključna umetniška dela iz 20. in 21. stoletja, ki se navezujejo na motiv Velikega kmečkega upora iz leta 1573. Mnoga izmed predstavljenih del zaradi različnih okoliščin že dolgo niso bila dostopna javnosti, četudi predstavljajo pomembne mejnike v umetniški produkciji slovenskega, hrvaškega in širše jugoslovanskega kulturnega prostora. Razstava se navezuje tako na zgodovinski dogodek kmečkega punta, kot na lik in pomen Matije Gubca kot ljudskega junaka, ki se upira tuji nadoblasti. Veliki kmečki upor kot simbol nenehnega zgodovinskega boja za socialne in politične pravice deprivilegiranih je namreč v javni diskurz postavila prav umetnost.
Razstava je del istoimenskega medinstitucionalnega čezmejnega projekta, ki je posvečen obhajanju 450. obletnice Slovensko-hrvaškega kmečkega upora iz leta 1573. Projekt povezuje šest muzejskih ustanov: Muzej seljačkih buna, Gornja Stubica, Muzej Brdovec, Muzej grada Zagreba, Posavski muzej Brežice, Kulturni dom Krško in Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki.