NAPOVEDNIK

Napovednik

Tomaž Furlan 24.09.21 ob 19:00

Razstava bo predstavila dela enega pomembnejših kiparjev in večmedijskih umetnikov iz Slovenije, ki se v svojem delu ukvarja z odnosom človeka do lastnega okolja in njegovih vsakodnevnih banalnosti. V svoji novejši produkciji se Furlan še bolj neposredno materialno osredotoča na objekt in avtoreflektivno obravnava družbene dinamike med civilizirano okolico in njenimi pripomočki. V nekdanji samostanski cerkvi se bo posvetil kamnu in terazzo betonu ter za omenjeni prostor ustvaril povsem novo serijo intervencij in objektov.

The exhibition showcases the works of one of the most renowned sculptors and multimedia artists from Slovenia who, in his artistic practice, often deals with the relationship between human beings, their own environment and their everyday banalities. In his recent works and with a direct reference to the very material, Furlan focuses on objects and self-reflectively deals with social dynamics between the so called civilised surrounding and its props. In the space of the former monastery church he will dedicate his spatial intervention, created especially for this occasion, to stone and terazzo concrete.