NAPOVEDNIK

Napovednik

Re-Forma viva - razstava ob 60 letnici 02.07.21 ob 20:00

Re-Forma viva: razstava ob 60-letnici Forme vive

Projekt Re-Forma viva povezuje kulturno dediščino in sodobne ustvarjalne pristope v enotno dokumentarno in študijsko razstavo. Namenjen je diskusiji o statusu kulturne dediščine, ki je zaradi svojih materialnih značilnosti obsojena na propad, in o vlogi umetniške in izobraževalne sfere pri ohranjanju tovrstne krhke dediščine. V središče je postavljen Park skulptur Forma viva v Kostanjevici na Krki, kjer umetniki s celega sveta od leta 1961 ustvarjajo skulpture iz hrastovega lesa.


Re-Forma viva: the exhibition to commemorate 60th anniversary of Forma viva

The Re-Forma viva project connects cultural heritage and contemporary creative approaches in the unified documentary and study exhibition. The project has an intention to initiate a discussion about the status of cultural heritage that is doomed to deterioration due to its material characteristics, and about the role of artistic and educational sphere in the process of preserving such fragile heritage. The focus of the show is Forma viva sculpture park in Kostanjevica na Krki where, since 1961, artists from all around the world have created oak wood sculptures.