NAPOVEDNIK

Napovednik

Pogledi na zgodovino fotografijo na Hrvaškem: iz fotografske zbirke MUO 21.10.22 ob 19:00

V sklopu šestnajste postavitve v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčića bomo v dialog postavili dela slikarja in grafika Bogdana Borčića in fotografa Borisa Gaberščika, ki kljub očitnim razlikam v ustvarjalnem procesu in izvorni intenci komunicirajo na različnih ravneh. Umetnika sta v svojih delih vselej iskala likovne rešitve, s katerimi sta ustvarjala nekonvencionalne oblike in enigmatične pomene. Razstava bo soočila njuna dela iz različnih obdobij: Borčićeve grafike iz različnih razvojnih stopenj njegovega zrelega delovanja (1969-2003) in Gaberščikove fotografije, nastale v preteklih petih letih (2017-2021).