NAPOVEDNIK

Napovednik

Nova stalna razstava Božidarja Jakca / New permanent exhibition of Božidar Jakac 17.06.23 ob 19:00

Nova stalna postavitev del Božidarja Jakca poleg prenove razstavnega prostora prinaša tudi nekatere nove poudarke v delovanju tega pomembnega umetnika. Božidar Jakac (1899-1989) je bil slikar in grafik, ki je v začetku svoje ustvarjalne poti deloval v duhu ekspresionizma, nato pa je slogovno prešel v lirični realizem. Jakac je bil tudi pomemben portretist, ki je veliko potoval in beležil vtise s potovanj tako v slikarstvu in grafiki kot tudi v fotografiji in filmu. Leta 1945 je bil eden osrednjih pobudnikov ustanovitve ljubljanske likovne akademije, njen redni profesor za grafiko in prvi rektor. Nova stalna postavitev zajema dokumentarno predstavitev umetnikovega življenja in kronološki prikaz njegovega umetniškega delovanja, ki obsega slikarska in grafična dela ter dela na papirju, skicirke in dnevnike.

The new permanent exhibition of Božidar Jakac showcases some new highlights in the body of work of this significant artist. Božidar Jakac (1899-1989) was a painter and graphic artist who, at the beginning of his creative career, worked in the style of expressionism, but he soon transitioned to other directions such as lyrical realism. Jakac was also an important portraitist who travelled extensively and recorded impressions from his travels in painting and graphics, as well as in photography and film. In 1945, he was one of the initiators of Academy of Fine Arts in Ljubljana, where he was professor of graphic arts and first dean. The new permanent exhibition includes a documentary presentation of the artist’s life and a chronological presentation of his artistic oeuvre, which includes painting and graphic works as well as works on paper, sketchbooks and diaries.