NAPOVEDNIK

Napovednik

Manca Ahlin & Aleksij Kobal: Navzkrižja dilem 21.05.21 ob 20:00

Manca Ahlin & Aleksij Kobal: Navzkrižja dilem

Razstava tandema mednarodno prepoznavnih umetnikov, slikarja Aleksija Kobala in oblikovalke ter arhitektke Mance Ahlin, se bo osredotočila na univerzalna vprašanja neskončnosti in cikličnosti, ki ju bosta avtorja ponazorila z likovnimi sredstvi in v prostoru nekdanje samostanske cerkve ustvarila unikatno postavitev. Osrednji motiv razstave je Moebiusov trak, ki v svoji matematični in geometrični maniri ponazarja pojav hkratnega položaja zunaj in znotraj, kar metaforično namiguje na večno družbeno in eksistenčno vprašanje o svobodi in demokraciji.

Manca Ahlin & Aleksij Kobal: Dilemmas Crisscrossed

The exhibition of two internationally acclaimed artists, the painter Aleksij Kobal and designer- architect Manca Ahlin, focuses on universal questions about infinity and cyclicality of everyday life. The artists tend to illustrate these phenomena with purely visual means, and therefore they tend to create a unique spatial installation in the former monastery church. The central motif of the show is Moebius strip, the structure that mathematically and geometrically exemplify the simultaneous position of being inside and outside. Moreover, this specific shape can metaphorically allude on the eternal social and existential questions about freedom and democracy.