NAPOVEDNIK

Napovednik

Fragmenti časa: M. Zdovc in fotografska scena / Fragments of Time: M. Zdovc and Photographic Scene 27.10.23 ob 18:00

Študijska razstava bo predstavila življenjski opus Miroslava Zdovca (1929-2009), enega bolj pomembnih fotografov iz slovenskega kulturnega prostora. Galerija Božidar Jakac je kot donacijo prejela celoten njegov fotografski arhiv, ki obsega tako fotografije, ustvarjene za galerijski kontekst, kot tudi izjemen korpus dokumentarnih fotografij. To je nedvomno največja pregledna razstava Miroslava Zdovca, ki je zaradi umeščanja v zgodovino primerjalno predstavljen skupaj z deli nekaterih umetnikov in fotografov, s katerimi je na takšen ali drugačen način sodeloval na svoji ustvarjalni poti. Poleg njegovega mentorja Josipa Pelikana (1885-1977), so na razstavi predstavljena tudi dela treh sodobnih fotografov: Borisa Gaberščika, Marka Gosarja in Tomaža Gregoriča.
Razstava je nastala v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje.

The study exhibition showcases extensive oeuvre of Miroslav Zdovc (1929-2009), one of the most significant photographers in Slovenian cultural milieu. Božidar Jakac Art Museum received a donation of his entire photographic archive, which includes both photographs created for the gallery context, as well as an exceptional corpus of documentary photographs. This is without a doubt the largest retrospective of Miroslav Zdovc, which is comparatively presented together with the works of some other artists and photographers with whom he collaborated in one way or another on his creative journey. In addition to his mentor Josip Pelikan (1885-1977), the exhibition also showcases the works of three contemporary photographers: Boris Gaberščik, Marko Gosar and Tomaž Gregorič.
The exhibition is a result of collaboration with the Museum of Contemporary History, Celje.