NAPOVEDNIK

Napovednik

Forma viva 2023 01.07.23 ob 10:00

V mesecu juliju 2023 v sklopu Mednarodnega kiparskega simpozija Forma viva ponovno gostimo dva kiparja, ki ustvarjata nova kiparska dela za park skulptur v Kostanjevici na Krki. To sta Tomaž Furlan (Slovenija) in Alem Korkut (Hrvaška). V sklopu letošnje prireditve bomo zopet poskušali restavrirati ali rekonstruirati katerega od ikoničnih skulptur iz parka.
Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva nedvomno sodi med pomembnejše manifestacije s področja vizualnih umetnosti v Sloveniji. Forma viva je bila že v osnovi koncipirana kot enotna blagovna znamka državnega pomena, ki je delovala najprej na dveh deloviščih, Kostanjevici na Krki in Seči pri Portorožu, ter se kasneje razširila še na Ravne na Koroškem in Maribor.

In July 2023, as part of the International Sculpture Symposium Forma viva Galerija Božidar Jakac is once again hosting two sculptors who are going to make new sculptural works for the sculpture park in Kostanjevica na Krki; these are Tomaž Furlan (Slovenia) and Alem Korkut (Croatia). As part of 2023 event, we are also restoring one of the older pieces in the sculpture park.
International Symposium of Sculptors Forma viva is undoubtedly one of the most significant and acclaimed manifestations in the field of visual arts in Slovenia. It was originally conceived as a unified brand of national importance, which first operated on two sites, Kostanjevica na Krki and Seča in Portorož, and later expanded to the sites in Ravne na Koroškem and Maribor.