NAPOVEDNIK

Napovednik

Eva Sajovic 07.05.21 ob 19:00

Razstava bo podrobno predstavila delovanje ene najvidnejših slovenskih umetnic, ki že vrsto let živi v Londonu in deluje predvsem v mednarodnem prostoru. V svoji umetniški praksi prepleta umetnost, antropologijo, državljansko novinarstvo in okoljske vede ter se posveča perečim družbenim temam sodobnega časa, klimatskim spremembam in njihovem vplivu na življenje na planetu ter vprašanju migracij. Na razstavi v Lapidariju GBJ bo na način »site specific« postavitve predstavila svoje poglavitne kontinuirane projekte iz preteklih petih let in tudi povsem novo delo.

The exhibition showcases the work of Eva Sajovic, one of the most acclaimed contemporary artists from Slovenia who for several years lives in London and works mostly internationally. In her artistic practice Sajovic combines different disciplines such as art, anthropology, citizen journalism and environmental science in order to address some of the pressing socio-political issues of our time, climate change and its impact on global migrations. In the manner of site-specific spatial installation, the show at Lapidarium of GBJ presents her principal ongoing projects from the past five years as well as a completely new piece.