NAPOVEDNIK

Napovednik

Damijan Kracina: Napačna ladja / Wrong Ship 29.09.23 ob 19:00

Razstava z naslovom Napačna ladja predstavlja novo celostno prostorsko delo umetnika Damijana Kracine, ki se je s svojim delom tesno navezal na prostor nekdanje samostanske cerkve. V svoji umetniški praksi se Kracina posveča raziskovanju telesa in figure, vendar ne v njeni stvarni zasnovi, ampak v fiktivnih oblikah potencialnih pojavnosti. V preteklosti je ustvarjal oblike in okostja namišljenih bitij, ki bi kaj lahko obstajala v geološki zgodovini, a so postala žrtve enega od velikih izumrtij v dolgi zgodovini planeta. S svojimi novimi deli se ironično odziva na interpretacije razvojne teorije in ostale hipoteze o nastanku sveta, ki v današnjem času empirične znanosti burijo duha, prav tako pa aludira na okoljska nesorazmerja v sodobnem svetu, ko je več kot polovica divjih živih bitij zaradi razbohotenja človeka kot ultimativne invazivne vrste obsojenih na propad in izginotje.

The exhibition of the artist Damijan Kracina entitled Wrong Ship showcases a new spatial installation that is closely related to the venue, former monastery church. In his artistic practice, Kracina explores body and sculptural figure, however, not in its realistic appearance but rather in fictitious forms. In the past, he made shapes and skeletons of imaginary creatures that could have existed in geological history, but fell victim to one of the mass extinctions in the long history of the planet. With his new works, he ironically addresses interpretations of the theory of evolution and other hypotheses about the origins of the world, which nowadays stir the spirit of empirical science, and also alludes to the environmental imbalances in the modern world, in which more than half of the wild living creatures are doomed to collapse and disappear due to proliferation of human as an ultimate invasive species.