NAPOVEDNIK

Napovednik

Ana Skobe: (Re)konstruiranje arhitekture: Nezgrajena serija / Lamutov lik. salon 09.10.20 ob 18:00

Lamutov likovni salon, 9. 10. 2020 – 6. 1. 2021