Zgodovina

Mednarodni kiparski simpozij Forma viva se je začel leta 1961 na pobudo kiparjev Jakoba Savinška in Janeza Lenassija najprej v Seči pri Portorožu in Kostanjevici na Krki, kasneje je potekal na štirih lokacijah. Za kostanjeviško Formo vivo je značilno, glede na razpoložljivi material, oblikovanje skulptur v hrastovem lesu, v Seči pri Portorožu v kamnu, Ravnah na Koroškem v kovini in Mariboru v betonu. V prvih letih je dogajanje potekalo vsako leto, potem pa se je umirilo. Konec osemdesetih let je Forma viva povsod, razen v Seči, prenehala delovati. Po desetih letih mirovanja je v letu 1998 Forma viva v Kostanjevici na Krki ponovno začela delovati in poteka bienalno vsako parno leto.