NAPOVEDNIK

Napovednik

Lea Culetto & Tajda Novšak 27.08.21 ob 20:00

V Lapidariju bosta dialoško predstavljeni umetnici mlajše generacije, Lea Culetto in Tajda Novšak. Čeprav povsem avtonomni in samosvoji, se njuni umetniški praksi na vsebinski ravni v mnogočem tesno povezujeta. Mladi umetnici namreč tematizirata ujetost posameznika v različne normative in kalupe, ki jih posamezniku nalaga družba, najsi bo to zunanji videz ali ujetost v konvencije. Culetto skozi podobe in prostorske instalacije opozarja na anomalije, ki temeljijo na družbenem spolu in statusu, medtem ko Novšak ustvarja robustne in mračne prostorske postavitve, ki nakazujejo na ujetost posameznika v družbene spone in konvencije.

In the Lapidarium of GBJ, two artists of younger generation, Lea Culetto and Tajda Novšak, showcase their works in creative dialogue. Despite the fact that their artistic practices are utterly autonomous and unique, their works also draw several parallels on the level of content. Both artists address the social captivity of an individual, trapped in the various norms and jigs imposed by the society, be it the outward appearance or various moral conventions. Through images and spatial installations Culetto deals with the anomalies, based on gender and social status, while Novšak builds robust and gloomy objects in order to question the entrapment of an individual in numerous social bonds and conventions.