NAPOVEDNIK

Napovednik

Darije Petković: Damnatio memoriae 08.10.21 ob 19:00

Razstava Darija Petkovića, ki je plod sodelovanja z Galerijo Vladimir Bužančić iz Zagreba, se posveča fenomenu konstitucije spomina s pomočjo vizualne kulture. Umetnik se skozi medij razširjene fotografije posveča pogledu na kulturno krajino, ki so jo zaznamovali številni zgodovinski dogodki, in izpostavlja javne in medijske diskurze, ki krojijo kolektivni spomin. Petković lucidno spremlja in komentira posledice družbene in ekonomske tranzicije v svoji neposredni okolici, tako na Hrvaškem, v Sloveniji kot v širši regiji.

The exhibition of Darije Petković is the result of collaboration with Vladimir Bužančić Gallery from Zagreb. The show looks into ways of constituting memory with the help of visual culture. By using the principles of expanded photography, the artist showcases his own perception of cultural landscape that was marked by numerous historical events, while exposing public and media discourses that tailor societies’ collective memory. Petković lucidly follows and comments the consequences of social and economic transition in his immediate surroundings, in Slovenia, Croatia and wider region of former East.