Bienale Pogled - zgodovina

Začetki bienalnih razstav Pogled na likovno umetnost Dolenjske, Bele krajine in Posavja segajo na konec devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je dala kustosinja Galerije Božidar Jakac Barbara Rupel pobudo za pripravo bienalne razstave, ki bi predstavljala dosežke likovnih umetnikov iz prej omenjenega okolja. Med tem ko sta bili prvi razstavi preglednega značaja, so vse naslednje tematsko zasnovane.