Bienale Pogled - predstavitev

POGLED 1 – 5
Pogled na likovno umetnost Dolenjske, Bele krajine in Posavja

Ideja in zasnova: Barbara Rupel, kustosinja svetovalka, Galerija Božidar Jakac
POGLED je bienalna likovna razstava, ki od leta 1999 s tematskimi razstavami predstavlja umetniške dosežke vseh likovnih praks z območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Namen razstave je, da ponudi vpogled v sprotno produkcijo na področju likovno-vizualne umetnosti z možnostjo zgodovinskih refleksij. 
Splošni pogoji za sodelovanje na razstavi Pogled:
Na bienalni razstavi Pogled se predstavljajo likovni umetniki Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki na tem koncu Slovenije živijo in ustvarjajo ali od tu izhajajo. Na razstavi so predstavljena najkvalitetnejša dela avtorjev različnih umetniških praks, ki so ubrana na določeno temo, ki je določena za vsako razstavo posebej. Avtorji so vabljeni ali se sami prijavijo. Končna podoba razstave se izvede s pomočjo selekcije. Na vsaki razstavi je izbrano eno likovno delo katerega avtor je nagrajen s samostojno razstavo v naslednjem letu.
 

POGLED 6 - Pogled na likovno umetnost Slovenije: Jaz, tukaj, zdaj - 2011
Bienalna razstava Pogled 6 je prelomna. Po desetih letih je prerasla svoje ustaljene okvire in se je razširila na teritorij celotne Slovenije. Zasnova razstave temelji na enakih izhodiščih in ciljih kot doslej in nudi vpogled v izbrano sprotno produkcijo na področju likovno-vizualne umetnosti- in ponuja tudi možnost zgodovinski refleksiji. Glede na izhodišče, namen in cilj je postala temeljnega pomena za slovenski prostor.
Pri realizaciji razstave sodelujejo vse slovenske regionalne galerije:
Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, Galerija Murska Sobota, Galerija sodobne umetnosti Celje, Galerija Velenje, Gorenjski muzej, Kranj, Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec, Mestna galerija Nova Gorica, Obalne galerije Piran in Umetnostna galerija Maribor

Splošni pogoji za sodelovanje na razstavi Pogled:
Na bienalni razstavi Pogled se predstavljajo likovni umetniki, ki jih izberejo kustosi sodelujočih regionalnih galerij. Vsak kustos imam nalogo, da izbere dela tistih umetnikov, ki živijo in ustvarjajo v območju delokroga posameznih galerij ali od tam izhajajo. Na razstavi so predstavljena najkvalitetnejša dela avtorjev različnih umetniških praks, ki so nastala v zadnjih dveh letih in so ubrana na določeno temo. Na vsaki razstavi je izbrano eno likovno delo katerega avtor je nagrajen s samostojno razstavo v naslednjem letu.

POGLED 7 - Pogled na slovensko likovno umetnost doma in v zamejstvu: Popolnoma
                sveže - 2014
Tokratna razstava prvič zajema tudi likovno-vizualno produkcijo preko meja Slovenije. Z njo želimo raziskati nekoliko širše geografsko področje, kjer ustvarjajo slovenski umetniki.
Pri realizaciji razstave sodelujejo izbrane slovenske regionalne galerije:
Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, Galerija sodobne umetnosti, Celje, Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec in Mestna galerija Nova Gorica.
Splošni pogoji za sodelovanje na razstavi Pogled:
Na bienalni razstavi Pogled se predstavljajo likovni umetniki, ki jih izberejo določeni kustosi sodelujočih regionalnih galerij. Vsak kustos imam nalogo, da izbere po eno likovno delo štirih ali največ petih umetnikov, ki živijo in ustvarjajo ali izhajajo iz območja delokroga posameznih galerij in tistih predelov Slovenije, ki jih v tem projektu ne pokriva nobena galerija. Na razstavi so predstavljena najkvalitetnejša dela avtorjev različnih umetniških praks, ki so nastala v zadnjih dveh letih in so ubrana na določeno temo, ki se tokrat glasi “Popolnoma sveže”. Na vsaki razstavi je izbrano eno likovno delo katerega avtor je nagrajen s samostojno razstavo v naslednjem letu.
Razstava bo na ogled tudi v Mestni galeriji Nova Gorica in Galeriji sodobne umetnosti v Celju.