Galerija Božidar Jakac / Splošne informacije

e-naslovi

Goran Milovanović, direktor

Barbara Rupel, muzejska svetovalka

Adrijana Petrič, kustosinja pedagoginja

Alja Fir, konservatorka-restavratorka

Liljana Gorenc, računovodkinja

Alja Pfeifer, tajnica

Dejana Piperski, knjižnica