novica

28.05.19

Razstavljanje na Slovenskem: Simpozij ob 110-letnici Jakopičevega paviljona

5. in 6. december 2019, dvorana Mestnega muzeja, Gosposka 15, Ljubljana

Nedavno smo praznovali nekaj častivrednih obletnic slovenskih likovnih institucij. Leta 2017 je minilo 60 let od ustanovitve Koroške galerije likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Leto 2018 sta zaznamovali 100-letnica Narodne galerije in 70-letnica Moderne galerije. Letos praznujemo 65. leto delovanja Umetnostne galerije Maribor, 45. leto Galerije Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki in 110. obletnico odprtja Jakopičevega paviljona. Jakopičev paviljon je bil pri nas prvo prizorišče, postavljeno izrecno za razstavljanje likovne umetnosti, in pomeni pomembno prelomnico v zgodovini umetnosti na Slovenskem.

Simpozij se posveča mediju razstave in fenomenu razstavljanja likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja na Slovenskem v srednjeevropskem okviru od 19. stoletja do danes.

Kot partner projekta k prijavi in udeležbi na simpoziju vabimo vse, ki se s temo pri svojem delu in raziskovanju ukvarjate v najrazličnejših kontekstih. Zaželeni so prispevki, ki:
- obravnavajo skupinske in monografske razstave slovenske likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja, tako na Slovenskem kot v drugih umetnostnih središčih, ali opazne mednarodne razstave in razstave tuje umetnosti pri nas;
- se – v danem geografskem okvirju – ukvarjajo s širšimi razstavnimi sklopi, na primer z razstavami izbranih institucij, umetnikov, kustosov ali kuratorjev, z vsebinsko ali kako drugače povezljivimi ali primerljivimi razstavami, s cikličnimi razstavami in podobno;
- se osredotočajo na različne organizacijske okvirje razstav, od samoorganiziranih razstav umetnikov do večjih nacionalnih predstavitev;
- raziskujejo tako sočasno recepcijo razstav kot tudi njihov daljnosežni vpliv oziroma različna razmerja med razstavo in umetnostjo, politiko ter družbo.

Spodbujamo interdisciplinarni in primerjalni pristop v obravnavi izbranih razstav ter razstavnih praks; dobrodošli in dobrodošle ste z vsemi vsebinami, ki poglobljeno obravnavajo simpozijsko temo.

Rok za prijavo je do srede, 12. junija. (Rok Več informacij je na voljo NA POVEZAVI.


Simpozij je nastal v sodelovanju Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Muzeja in galerij mesta Ljubljana, Društva Igor Zabel za kulturo in teorijo, Koroške galerije likovnih umetnosti in Galerije Božidar Jakac.