NAPOVEDNIK

Napovednik

Matjaž Geder: Na krilih 18.10.19 ob 18:00

Matjaž Geder se bo na razstavi v Lamutovem likovnem salonu naslovljeni Na krilih predstavil z najnovejšimi grafikami (2018-2019), izvedenimi v tehniki monoprinta v večjih formatih (65 x 95 cm). Geder v svojih delih raziskuje aktualne tematike povezane z dobo odraščanja in šolskega sistema, v katerega je kot učitelj likovne umetnosti na osnovni šoli vsakodnevno vpet. Ozadje grafik tvorijo odtisi pisalnih površin šolskih klopi, v katerih so z vrezi in napisi pustile svoj odtis generacije učencev. Na to podlago umetnik odtiskuje svoje motive, ki se tematsko vežejo na odraščajoče mladostnike in duševne stiske učencev, kar avtor podkrepi z odtisi psiho farmakoloških zdravil. Naslov razstave Na krilih označuje tako mladostniško zanesenost in prestopanje mej kot tudi željo po preseganju konfliktov, navdih in let domišljije. Razstavo grafik tematsko dopolnjujejo mobili-potiskana papirnata letala oz. origami lastovke dimenzij A4 in A3, ki se viseče s stropa galerije premikajo ob gibanju obiskovalcev v razstavišču. Mobili s potiski nosijo sporočila učencev, odražajo željo po premikanju, osvoboditvi iz spon sistemov in nadzora v šolah in v nuklearnih družinah, hkrati pa opozarjajo tudi na temo medvrstniškega nasilja, ki se kot zbadanje ali obmetavanje lahko vrši tudi s papirnatimi letali.